Contents

What we think, 3 years after the Great East Japan Earthquake
Jun Aoki/ Masatoshi An/ Kisaburo Ishii/ Toshikazu Ishida/ 
Shota Idenuma/ Toyo Ito/ Kumiko Inui/ Kazuaki Iwaki/ Jun Ueno/ 
Satsuki Uno/ Takashi Onishi/ Kazuhiro Kojima/ Mariko Saigo/ 
Kazuya Sakurai+Hidetoshi Ota+Naotami Yasuda/ Ayaka Sato/ 
Toru Shiraishi/ Toichi Takenaka/ Shinichi Tanabe/ Yoshiharu Tsukamoto/ 
Takuma Tsuji/ Hiroshi Naito/ Noboru Nakatani/ Hideyuki Nakayama/ 
Taira Nishizawa/ Osamu Nishida+Eiichi Koizumi/ Sei Haganuma/ 
Shigeru Ban/ Nobuaki Furuya/ Fumihiko Maki/ Kazuhiko Mashiki/ 
Katsuhiro Miyamoto/ Suminao Murakamu/ Masaharu Rokushika
 
WORKS:
Possibility of Wood
 
KUMA TECHNICAL HIGH SCHOOL ADMINISTRATIVE BUILDING
WORKSTATION + MODE FRONTIER + HAGIMINE JV
 
SALON OF KAZO
MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO
 
VILLA SENGOKUHARA
SHIGERU BAN ARCHITECTS
 
EBINO RYOFUEN ELDERLY CARE HOME
ATELIER9 ARCHITECTS & ASSOCIATES + SHIODA & PARTNERS
 
EXPO 2015 MILANO JAPAN PAVILION
ATSUSHI KITAGAWARA, ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM
 
MIKAWA ELEMENTARY SCHOOL & MIKAWA JUNIOR HIGH SCHOOL
MASAMITSU NOZAWA + KYOICHI NAKAMURA + MASAHIDE SHIBATA + HIROKO HIGASHIOHMORI
 
PUBLIC RESTRUCTION HOUSING IN KAMAISHI
KAMAISHI ARCHIAID JV
 
MAISON DE GLAMOUR
MITSUIHOME
 
AKABANE APARTMENT
KUS+TEAM TIMBERIZE
 
OWARIOOKUNITAMAJINJA NAOIDEN
OSAMU KIUCHI ARCHITECT&ASSOCIATES
 
RAIKOUJI
SOTARO YAMAMOTO
 
ARTICLE:MASAHIRO INAYAMA
 
BESANÇON ART AND CULTURE CENTER+FRAC MARSEILLE
KENGO KUMA AND ASSOCIATES
 
HOME-FOR-ALL IN OHYA
YANG ZHAO, KAZUYO SEJIMA, MASANORI WATASE
 
MANAWERU MIYAGI
AXS SATOW+HITOSHI ABE+SEKI KUKAN SEKKEI
 
GUANGZHOU LIBRARY
NIKKEN SEKKEI + GUANGZHOU DESIGN INSTITUTE