Contents

HOUSING

Jiro Murofushi

Ryuji Fujimura

Hiroshi Ohno

TNA

Takeshi Yamagata

Koh Kitayama

Akio Yachida

Hitoshi Wakamatsu

Manabu Naya

Arata Naya

Naoyuki Nagata

Manabu Chiba

Masaki Endo

Jun'ichi Sanpei

Naoya Kawabe

Toru Uno

Tatsuro Sasaki

ATELIER BOW-WOW

NIKKEN SEKKEI

Makoto Yamaguchi

Yuko Nagayama

Jo Nagasaka