Contents

My home in FUKUSHIMA
Cohta ASANO+Kazuhito SATO 
 
House in Yokkaichi
Shuji Fujita+Yuki Shinbo / SYAP
 
Collaboration in Building a House
Nobuyasu Hattori
 
JUTAKUTOKUSHU 2016:05
 
Tree House
Suga Shotaro+SA
 
Kenkyo
Moo Architect Workshop
 
House in Shinkawa
Yoshichika Takagi+Associates
 
Double Rainbow
Edward Suzuki Associates Inc.
 
WRAP
APOLLO Architects & Associates
Satoshi Kurosaki
 
Itakura House Tsukubamichi
Satoyama Architecture Laboratory
 
Itakura House Ushiku
Satoyama Architecture Laboratory
 
Graceful House
Kotaro Anzai
 
JI-TEI
Architect Atelier Houzumi
 
Checkered House
Takeshi Shikauchi Architect Office
 
Higashikoganei House
Kiyotoshi Mori+Natsuko Kawamura
+Junichi Shimizu /MDS
 
House of Kigumi
Eiji Ueno/Oak Village
 
Gui House
Shoko Murakaji+Naoto Murakaji
/harunatsu-arch
 
Pettanco House
Yuji Tanabe
 
House in Iwasawa
Yohsuke Namiki
/Opensite Architecture Studio