Contents

Villa Hallelujah
Nobutaka Hiraga
 
Gradation in a Forest
Kotoaki Asano/Kotoaki Asano Architect & Associates
 
Kawahara House
Nobuyasu Hattori
 
Skew Hut
Yuki Chida Ai Chida
 
Surrounded Yard
Takashi Fujino/Ikimono Architects
 
House in Yaguchigaoka
Yoshio Ohno+Hidetaka Nakahara/Q & Architecture
 
RICO
Shintaro Matsushita+Takashi Suzuki/+S
 
360° GLASSHOUSE
Shinichi Ogawa
 
House in Omoteyama
Makoto Tanijiri+Ai Yoshida
 
House in Ueyama
Akio Kamiya/Akio Kamiya Architect & Associates
 
House in Atsugi
Masashi Kikkawa+Hisashi Ikeda
 
Courtyard House
FORM/Kouichi Kimura Architects
 
Sundial house
Kotaro Anzai
Nawakenji-m
 
House in Minoh
Kankousakusha
 
House in Matsuyama_minami
Hayato Komatsu Architects
 
HOUSE 119
Takeshi Hosaka
 
House in Sabae
Tetsuya Mizukami Architects