Contents

JUTAKUTOKUSHU 2014:06
 
House in Torigoe
MIURASHIN ARCHITECT+ASSOCIATES
 
House in Rokkomichi
Setsuko Sakakibara/
Setsuko Sakakibara Architect & Associates
 
s-house
Yuusuke Karasawa
 
Machiya House in Demachi
Kazuya Morita Architecture Studio
 
Suehiro Nagaya
Takehara & Koike Laboratory, 
Osaka City Univ.+Uzulab.
 
Andosan-no-ie
NIKO DESIGN STUDIO
 
House in Sisibone
Satoshi Otsuka Atelier
 
katsutadai house
YUKO NAGAYAMA & ASSOCIATES
 
Spiral Window House
Kentaro Takeguchi+Asako Yamamoto/ALPHAVILLE
 
house on the corner
SHIOZAKI TAISHIN ATELIER
 
house on the hill
SHIOZAKI TAISHIN ATELIER
 
House with a Kaizuka
Akio Kamiya/
AKIO KAMIYA ARCHITECT & ASSOCIATES
 
BOKO & DEKO
Mitsuharu Kojima Architects
 
Shounsou
Yusuke Koshima